POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych dla użytkowników serwisów internetowych - formularz kontaktowy i łącza internetowe, rejestracja użytkownika w serwisie i aplikacji, czat dla obsługi klienta.

Osoba zainteresowana akceptuje naszą politykę prywatności oraz wykorzystanie swoich danych w celu otrzymywania informacji od Porteromania S.L.

 • Podmiot odpowiedzialny: Porteromania S.L.
 • Cel:Utrzymanie komunikacji pomiędzy obiema stronami, w celu rozwiązywania pytań i innych kwestii, które ułatwiają dostęp do usług i korzyści zarejestrowanego użytkownika. Dane rejestracyjne i kontaktowe, jak również dane telefonu komórkowego, będą służyły użytkownikowi strony internetowej do uzyskania dostępu do informacji dotyczących naszych usług i promocji za pośrednictwem kanałów elektronicznych i komunikatorów internetowych. Dane rejestracyjne czatu będą wykorzystane wyłącznie w celu rejestracji rozmowy, do dyspozycji użytkownika w razie wątpliwości lub w celu konsultacji dotyczących poruszanych tematów.
 • Uzasadnienie: Użytkownik wyraża zgodę podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub konsultacyjnego.
 • Adresat: Jedynym adresatem danych osobowych przekazanych przez użytkownika jest Porteromania S.L.. Przekazywanie danych nie jest przewidziane. Nie przewiduje się międzynarodowych transferów danych.
 • Prawa: Konsument ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania, a także posiada inne prawa wymienione w sekcji informacji dodatkowych, kontaktując się z Porteromania S.L. Plataforma Logística de Zaragoza - Calle Turiaso, Núm 27, Naves 90-94, Zaragoza, 50197, protecciondatos@futbolemotion.com

Osoba zainteresowana zapoznała się z informacjami dodatkowymi o przetwarzaniu danych osobowych i akceptuje otrzymywanie tych informacji od Porteromania S.L..


Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych dla klientów. Przetwarzanie danych podczas procesu zakupu produktu w sklepie

 • Podmiot odpowiedzialny: Porteromania S.L.
 • Cel: Zarządzanie administracyjne, handlowe i klientami w celu rozwoju naszej działalności. Komunikacja (pocztowa i telematyczna) pomiędzy stronami, ułatwiająca naszym klientom dostęp do informacji na temat naszych usług i promocji.
 • Uzasadnienie:Niezbędne przetwarzanie danych w celu zarządzania administracyjnego między klientem a dostawcą, uzasadnione 6 artykułem hiszpańskiej Ustawy Organicznej o Ochronie Danych Osobowych.
 • Adresat: wyłączny adresat, Porteromania S.L.. Przekazywanie danych nie jest przewidziane, z wyjątkiem tych, które są wymagane przez przepisy mające status ustawy. Międzynarodowe przekazywanie danych nie jest przewidziane.
 • Prawa: Konsument ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania, jak również posiada inne prawa wymienione w sekcji informacji dodatkowych, kontaktując się z Porteromania S.L. Plataforma Logística de Zaragoza - Calle Turiaso, Núm 27, Naves 90-94, Zaragoza, 50197, protecciondatos@futbolemotion.com

Osoba zainteresowana zapoznała się z informacjami dodatkowymi na temat przetwarzania danych osobowych i akceptuje otrzymywanie tych informacji od Porteromania S.L..


Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych dla użytkowników newslettera informacyjnego i komercyjnego.

 • Odpowiedzialny: Porteromania S.L.
 • Cel: Bycie częścią folderu z dostępem do okresowych usług komunikacyjnych o działaniach, wydarzeniach, nowościach i informacjach o usługach od Porteromania S.L.
 • Uzasadnienie: Użytkownik wyraża zgodę podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub konsultacyjnego.
 • Adresat: Jedynym adresatem danych osobowych podanych przez użytkownika będzie Porteromania S.L.. Przekazywanie danych nie jest przewidziane. Międzynarodowe przekazywanie danych nie jest przewidziane.
 • Prawa: Konsument prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania, a także posiada inne prawa wymienione w sekcji informacji dodatkowych, kontaktując się z Porteromania S.L. Plataforma Logística de Zaragoza - Calle Turiaso, Núm 27, Naves 90-94, Zaragoza, 50197, protecciondatos@futbolemotion.com

Osoba zainteresowana zapoznała się z informacjami dodatkowymi o przetwarzaniu danych osobowych i akceptuje otrzymywanie tych informacji od Porteromania S.L..


Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych dla uczestników konkursów i promocji.

Uczestnik akceptuje naszą politykę prywatności oraz wykorzystanie jego danych do otrzymywania informacji od Porteromania S.L.

 • Odpowiedzialny: Porteromania S.L.
 • Cel: Rozstrzygnięcie konkursu, loterii lub promocja działania. Ponieważ jest to bezpłatny konkurs, loteria lub promocja, dane kontaktowe uczestnika zostaną wykorzystane w celu ułatwienia dostępu do informacji handlowych dotyczących usług oferowanych przez Porteromania S.L.. Odmowa podania wymaganych w tym celu danych będzie oznaczała brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.
 • Uzasadnienie: Użytkownik wyraża swoją zgodę podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub konsultacyjnego.
 • Adresat: Jedynym adresatem danych osobowych podanych przez użytkownika będzie Porteromania S.L.. Publikacja wyników konkursu lub loterii w mediach społecznościowych przez Porteromania S.L.. Międzynarodowe przekazywanie danych nie jest przewidziane.
 • Prawa: Konsument ma prawo do dostępu, sprostowania i usunięcia swoich danych oraz posiada inne prawa, o których mowa w sekcji informacji dodatkowych, kontaktując się z Porteromania S.L. Plataforma Logística de Zaragoza - Calle Turiaso, Núm 27, Naves 90-94, Zaragoza, 50197, protecciondatos@futbolemotion.com

Osoba zainteresowana zapoznała się z informacjami dodatkowymi na temat przetwarzania danych osobowych i akceptuje otrzymywanie tych informacji od Porteromania S.L..