Niniejsze Warunki Ogólne mają zastosowanie do zawierania umów dotyczących produktów ("Produkt/y") oferowanych każdemu użytkownikowi Internetu, który złoży zamówienie ("Klient/y") za pośrednictwem strony internetowej hostowanej pod adresem www.futbolemotion.com i www.futbolemotion.es ("Strona Internetowa"), będącej własnością podmiotu Sports Emotion Hub S, L., który działa pod znakiem towarowym FUTBOL EMOTION® ("FUTBOL EMOTION").
Dane identyfikacyjne i kontaktowe FUTBOL EMOTION są następujące:

Więcej informacji.

Data:  
Klient:  
Nr zamówienia.:  
Kontakt e-mail:  
Adres pocztowy: