Gwarancje

Gwarancja na produkty oferowane w Fútbol Emotion za pośrednictwem strony internetowej https://www.futbolemotion.com i we wszystkich punktach sprzedaży zapewnia że:

a) Produkt zostanie dostarczony w idealnym stanie i w żądanej ilości.

b) Produkt będzie zgodny z cechami wskazanymi przez producenta, określonymi na Stronie lub w opisie produktu w momencie składania zamówienia.

Porteromania S.L. dołoży wszelkich starań, aby produkty były dostarczane w optymalnym stanie. Niemniej jednak, w przypadku otrzymania produktu, który podejrzewasz, że może być wadliwy; musisz przechować go w aktualnym stanie, aby nasi specjaliści mogli to sprawdzić w odpowiednim czasie. W przypadku wadliwego produkt, sprzedawca przystąpi do naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub rozwiązania umowy. Proces ten będzie bezpłatny dla klienta i użytkownika. Sprzedawca ustosunkuje się do niezgodności w terminie dwóch lat, licząc od dnia dostawy. Klient i użytkownik musi powiadomić sprzedawcę o braku zgodności w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym ją rozpoznał. Klauzula ta ma zastosowanie odpowiednio do charakteru sprzedawanych towarów.

Aby aktywować gwarancję należy przedstawić:

  • Faktura zakupu w Porteromania S.L.
  • W każdym przypadku numer seryjny wadliwego produktu powinien odpowiadać zapisowi archiwów będących własnością Porteromania SL.
  • Gwarancja rozpocznie się tego samego dnia, w którym nastąpi dostawa i przyjęcie zamówienia.
Jeśli, zgodnie z umową, chcesz, abyśmy naprawili lub wymienili produkt lub dokonali zwrotu wpłaconej kwoty, musisz upewnić się, że produkt:

a) Nie był używany w niewłaściwy lub niedbały sposób, nie był manipulowany w nieadekwatny lub pochopny sposób i nie był poddawany nietypowym lub szkodliwym warunkom. W związku z powyższym, nie będą kwalifikowane jako wady fabryczne, lecz wady powstałe w skutek niewłaściwego użytkowania i/lub zużycie w skutek normalnego użytkowania:

A.1) Każdy spersonalizowany produkt wyprany w żrących środkach chemicznych.

A.2) Każdy spersonalizowany produkt prany bez przestrzegania instrukcji producenta. Przykład: Pranie w temperaturze wyższej niż 30ºC.

A.3) Każdy produkt, który nie przeszedł odpowiedniej konserwacji. Więcej informacji w naszym przewodniku po sprzęcie.

A.4) Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku złego doboru rozmiaru. Przykład: rękawica bramkarska z rozdartymi szwami lub buty z roztwartymi czubkami. Więcej informacji w naszym przewodniku po sprzęcie.

b) Nie brał udziału w wypadku ani nie został uszkodzony podczas próby jego naprawy lub modyfikacji. W związku z powyższym, nie będą kwalifikowane jako wady fabryczne, lecz wady powstałe w skutek niewłaściwego użytkowania i/lub zużycie w skutek normalnego użytkowania:

B.1) Wszelkie uszkodzenia powstałe jako przypadkowa konsekwencja gry. Przykład: erozja buta w wyniku ścierania na boisku, uszkodzenie w wyniku uskoku lub erozja lateksu w wyniku ścierania na boisku.

c) Nie był używany w sposób niezgodny z określonym przez producenta w instrukcji produktu. W związku z powyższym, nie będą kwalifikowane jako wady fabryczne, lecz wady powstałe w skutek niewłaściwego użytkowania i/lub zużycie w skutek normalnego użytkowania:

C.1) Wszelkie uszkodzenia butów piłkarskich z korkami FG (zalecane do stosowania na suchych boiskach z naturalnej murawy) używanych na trawie syntetycznej, niezależnie od ilości takich użyć. Więcej informacji w naszym przewodniku po materiałach.

d) Nie został uszkodzony przez naturalne zużycie po odbiorze. Więcej informacji w naszym przewodniku po sprzęcie.

e) Jeśli chodzi o rękawice bramkarskie, musisz pamiętać, że wewnętrzna część rękawic wykonana jest z naturalnego lateksu. Miękkość tego materiału ma bezpośredni wpływ na jego trwałość, do tego stopnia, że ślizganie się dłoni po ziemi, włączając nawet pierwsze użycie, podczas jego użytkowania może spowodować zużycie lateksu. Rękawice bramkarskie utrzymają przyczepność i amortyzację aż do około 75% erozji lateksu. Więcej informacji w naszym przewodniku po sprzęcie.

f) Przedstawia wadę, która wpływa na bezpieczeństwo zwykle zapewnione przez inne egzemplarze tej samej serii. W związku z tym aspekty estetyczne nie będą uważane za wady fabryczne i w przypadku odwołania należy skorzystać z prawa odstąpienia od umowy.

g) Posiada wadę, która wpływa na bezpieczeństwo normalnie oferowane przez inne egzemplarze z tej samej serii. W związku z tym ani uszkodzenia estetyczne, ani rysy na produkcie nie będą uważane za wady produkcyjne i należy skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, jeśli ma to zastosowanie.

h) Produkt nie był przerabiany ani nie była podejmowana próba naprawy osobiście lub w zakładzie przed zgłoszeniem wady.

W przypadku, gdy produkt nie spełnia powyższych warunków, możemy, według naszych własnych kryteriów, zdecydować o nie przyznaniu naprawy lub wymiany produktu lub zwrotu zapłaconej kwoty i/lub zwróceniu się do klienta o zwrot kosztów wysyłki zwrotnej i ewaluacji produktu według aktualnych stawek standardowych. W związku z tym możemy obciążyć rachunek karty kredytowej lub debetowej lub wykorzystać dane do płatności z zamówienia. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosimy odpowiedzialności za straty, zobowiązania, koszty, szkody lub wydatki, które mogą wynikać z tego procesu.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszą Obsługą Klienta.