GWARANCJE

a) Produkt zostanie dostarczony w doskonałych warunkach i w żądanej ilości.

b) Produkt będzie odpowiadał cechom wskazanym przez producenta, ustalonym na stronie internetowej lub w opisie produktu w momencie składania zamówienia.

Porteromania S.L. dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć produkty w optymalnych warunkach. Niemniej jednak, w przypadku otrzymania produktu, który może być wadliwy, należy go przechować w takim samym stanie, aby nasi technicy mogli go sprawdzić w rozsądnym czasie. Jeśli produkt jest wadliwy, sprzedawca przystąpi, w zależności od sytuacji, do naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub rozwiązania umowy. Proces będzie bezpłatny zarówno dla klienta, jak i dla użytkownika. Sprzedający odpowie na kwestie niezgodności z opisem produktu w okresie dwóch lat, licząc od dnia dostawy. Klient musi poinformować sprzedającego o niezgodności towaru z usługą w ciągu dwóch miesięcy, licząc od dnia stwierdzenia niezgodności. Niniejsza klauzula ma zastosowanie w zależności od rodzaju towaru będącego przedmiotem handlu.

Aby aktywować gwarancję konieczne jest przedstawienie:

  • faktury zakupu w Porteromania S.L..
  • Numer seryjny wadliwego produktu musi być zawsze zgodny z zapisem plików należących do Porteromania S.L..
  • Gwarancja rozpoczyna się w tym samym dniu, w którym nastąpiła dostawa i przyjęcie zamówienia.

Jeśli, zgodnie z umową, chcesz, abyśmy naprawili lub wymienili produkt lub zwrócili zapłaconą kwotę, musisz upewnić się, że produkt:

a) Nie był używany w sposób niewłaściwy lub niedbały, nie był manipulowany w niewłaściwy sposób i nie był poddany nietypowym lub szkodliwym warunkom.

b) Nie uległ wypadkowi ani nie został uszkodzony podczas prób naprawy lub modyfikacji.

c) Nie był używany w sposób przewidziany przez producenta w instrukcji produktu.

d) Nie uległ zniszczeniu w wyniku naturalnego zużycia po odbiorze.

e) Jeśli chodzi o rękawice bramkarskie, trzeba pamiętać, że wnętrze rękawic jest wykonane z naturalnego lateksu. Miękkość tego materiału ma bezpośredni wpływ na jego trwałość, do tego stopnia, że przesuwanie dłoni po ziemi podczas użytkowania może spowodować ścieranie się lateksu. Rękawice bramkarskie zachowają przyczepność i amortyzację zawsze poniżej 75% zużycia.

W przypadku, gdy produkt nie spełnia powyższych wymagań, możemy według własnych kryteriów odmówić naprawy, wymiany lub zwrotu jego wartości i/lub poprosimy konsumenta o zwrot kosztów wysyłki i sprawdzenia produktu według aktualnych standardowych stawek. W związku z tym możemy obciążyć tymi kosztami konto karty kredytowej lub debetowej lub wykorzystać dane dotyczące płatności z zamówienia. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosimy odpowiedzialności za straty, zobowiązania, koszty, szkody lub wydatki, które mogą wyniknąć z tego procesu.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.