ZWROTY

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Od dnia otrzymania produktu konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy bez konieczności uzasadniania tej decyzji przez 14 dni. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu otrzymania towaru przez konsumenta lub osobę trzecią (z wyłączeniem przewoźnika). Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, uprzejmie prosimy o poinformowanie nas o tej decyzji, w jasny i wyraźny sposób drogą pocztową, faksem lub e-mailem (C.I.F: B50907229 Adres firmy: Plataforma Logística de Zaragoza - Calle Turiaso, Núm 27, Naves 90-94 - 50197 Zaragoza (Hiszpania) Numer telefonu: +34 976 080 410 (koszt połączenia międzynarodowego) E-mail: klient@futbolemotion.com) Można skorzystać z poniższego formularza prawa do odstąpienia od umowy, mimo że nie jest to obowiązkowe.

Skutki skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy

Po skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy, zadbamy o jak najszybszy zwrot łącznej kwoty zakupu, w przeciągu maksymalnie 14 dni, począwszy od dnia, w którym została rozpoczęta procedura odstąpienia od umowy. Zwrot zostanie dokonany tą samą metodą płatności, która została użyta w pierwotnej transakcji. Jeśli użytkownik pragnie otrzymać zwrot pieniędzy za pomocą innej metody, nie poniesiemy żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Można również wypełnić i przesłać elektroniczny formularz odstąpienia od umowy lub innego jednoznacznego oświadczenia na naszej stronie internetowej (pl.futbolemotion.com). Po skorzystaniu z tej opcji, niezwłocznie skontaktujemy się z konsumentem drogą mailową, aby poinformować o tym, że otrzymaliśmy wniosek o odstąpieniu od umowy.

Zwrot pieniędzy może zostać wstrzymany do czasu otrzymania towaru lub do czasu otrzymania dowodu jego odesłania, w zależności od tego, który warunek zostanie spełniony jako pierwszy.

Towar należy bezzwłocznie odesłać lub przekazać na adres C.I.F: B50907229 Siedziba główna: Plataforma Logística de Zaragoza - Calle Turiaso, Núm 27, Naves 90-94 - 50197 Zaragoza (Hiszpania) Telefon: +34 976 080 410 (koszt połączenia międzynarodowego) E-mail: klient@futbolemotion.com. Towar należy odesłać nie później niż 14 dni od momentu złożenia wniosku o odstąpienie od umowy. Termin zwrotu pieniędzy obowiązuje pod warunkiem odesłania towaru przed upływem 14 dni.

Wyłącznie użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W żadnym wypadku nie można skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w przypadku:

a) Umowy o świadczenie usług po całkowitym wykonaniu usługi, jeżeli świadczenie zostało rozpoczęte, za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta i przy przyjęciu do wiadomości, że prawo odstąpienia od umowy wygasa po całkowitym wykonaniu umowy przez przedsiębiorcę.

b) Dostawy towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie może mieć wpływu i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia.

c) Dostawy towarów wykonanych na zlecenie konsumenta lub wyraźnie dostosowanych do jego potrzeb.

d) Dostawy towarów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub przeterminowaniu.

e) Dostawy zapakowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i zostały otworzone po dostawie.

f) Dostawy towarów, które po dostarczeniu, zgodnie ze swoim charakterem, zostają nierozłącznie zmieszane z innymi rzeczami.

g) Dostawy napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawarcia umowy sprzedaży, których dostawa może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie może mieć wpływu.

h) Umowy, w których konsument wyraźnie zażądał wizyty przedsiębiorcy w celu dokonania pilnych napraw lub konserwacji. Jeżeli przy okazji takiej wizyty przedsiębiorca świadczy usługi wykraczające poza zakres wyraźnie zamówionych przez konsumenta usług lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do przeprowadzenia konserwacji lub naprawy, prawo do odstąpienia od umowy ma zastosowanie do tych dodatkowych usług lub towarów.

i) Dostawy zapieczętowanych nagrań dźwiękowych, zapieczętowanych nagrań wideo lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, które zostały odpieczętowane po dostarczeniu.

j) Dostawy treści cyfrowych w formacie niematerialnym, jeżeli przedsiębiorcza rozpoczął świadczenie usługi za wyraźną zgodą konsumenta i użytkownika, którzy potwierdzają, że w konsekwencji utracili prawo do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ((do wypełnienia tylko w przypadku, gdy konsument chce odstąpić od umowy)

 • Attn C.I.F: B50907229 Siedziba główna: Plataforma Logística de Zaragoza - Calle Turiaso, Núm 27, Naves 90-94 - 50197 Zaragoza (Hiszpania) Telefon: +34 976 080 410 (koszt połączenia międzynarodowego) E-mail: klient@futbolemotion.com.
 • Niniejszym informuję / powiadamiam (*) o odstąpieniu od mojej / naszej (*) umowy sprzedaży następujących towarów * / świadczenia następującej usługi (*)
 • Wniosek złożony / otrzymany w dniu (*)
 • Nazwa konsumenta lub konsumentów
 • Adres konsumenta lub konsumentów
 • Data

Jak mogę zwrócić produkt?

Aby zwrócić produkt, należy wykonać następujące kroki:

 • Zaloguj się na https://pl.futbolemotion.com/pl.
 • Kliknij na "Zobacz mój profil"
 • W sekcji "Moje zamówienia", w lewym menu swojego konta użytkownika, kliknij na odpowiedni przycisk wymiany lub zwrotu. Po kliknięciu zostaną wyświetlone informacje związane z danym zamówieniem.
 • Kliknij na link zwrotu i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokonać zwrotu produktu.

W celu dokonania wymiany na inny produkt, należy dokonać zwrotu, a następnie kupić wybrany produkt.

Konsument ponosi opłaty związane z wysyłaniem paczki w ramach zwrotu towaru.

CZY MOGĘ ZWRÓCIĆ SPERSONALIZOWANY PRODUKT?

Kiedy produkt został już dostosowany do Twoich potrzeb, nie będziesz mógł go zwrócić, chyba że ma pewne wady produkcyjne i/lub związane z dostosowaniem. W takim przypadku należy wykonać kroki opisane w następnej sekcji.

Przed złożeniem wniosku o dostosowanie produktu, zalecamy upewnić się, że wybrany rozmiar jest właściwy.

DOSTARCZONY PRODUKT JEST WADLIWY, JAK MOGĘ GO ZWRÓCIĆ?

Przed zlożeniem wniosku o zwrot t z powodu wady fabrycznej, uprzejmie prosimy o zapoznanie się naszą sekcją "Gwarancje".

Aby dokonać zwrotu wadliwego produktu, postępuj według poniższych kroków:

 • Zaloguj się na https://pl.futbolemotion.com/pl.
 • Kliknij na "Zobacz mój profil"
 • W sekcji "Moje zamówienia" wybierz wadliwy produkt i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokonać zwrotu.
 • Kliknij na link wadliwego produktu i postępuj zgodnie z krokami, by zakończyć składanie wniosku o zwrot.

KIEDY OTRZYMAM ZWROT PIENIĘDZY?

Kiedy otrzymamy przesyłkę ze zwróconym produktem, zwrócimy jego całkowitą kwotę nie później niż w ciągu 10 dni roboczych. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu tej samej metody płatności, która została użyta podczas dokonywania zakupu, co oznacza:

 • W przypadku zapłaty dokonanej za pomocą karty kredytowej, otrzymasz zwrot pieniędzy na konto bankowe przypisane do tej karty. Zwrot pieniężny będzie widoczny na wyciągu bankowym. Data wypłaty rozliczenia zależy od podmiotu bankowego.
 • W przypadku zapłaty dokonanej za pomocą usługi PayPal, otrzymasz zwrot pieniędzy na swoje konto Paypal.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zwrotów towarów lub pieniędzy, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.