Wymiany i zwroty

JAK ZWRÓCIĆ PRODUKT?

Jeśli chcesz zwrócić produkt, musisz wykonać następujące kroki:

 • Zaloguj się na https://www.futbolemotion.com/pl 
 • Kliknij "Wyświetl mój profil"
 • W sekcji "Moje zamówienia", w lewym menu konta użytkownika, kliknij przycisk zwrotu. Po jego kliknięciu wyświetlone zostaną informacje związane z zamówieniem.
 • Kliknij łącze zwrotu i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wypełnić wniosek.
Jeśli chcesz dokonać wymiany na inny produkt, będziesz musiał poprosić o zwrot i dokonać nowego zakupu z wybranym produktem.

Pamiętaj, że jeśli chcesz dokonać wymiany/zwrotu, koszty związane ze zwrotem paczki poniesiesz na własny koszt.

CZY MOGĘ ZWRÓCIĆ SPERSONALIZOWANY PRODUKT?

Kiedy produkt został już dostosowany do Twoich potrzeb, nie będziesz mógł go zwrócić, chyba że ma pewne wady produkcyjne i/lub związane z dostosowaniem. W takim przypadku należy wykonać kroki opisane w następnej sekcji.

Przed złożeniem wniosku o dostosowanie produktu, zalecamy upewnić się, że wybrany rozmiar jest właściwy.

Jak mogę anulować lub zmodyfikować moje zamówienie?

Jeśli Twoje zamówienie nie zostało jeszcze spersonalizowane lub przygotowane, możesz je anulować. Aby to zrobić, musisz wejść do „Moje zamówienie”, wybrać zamówienie, które chcesz anulować lub zmodyfikować i postępować zgodnie z instrukcjami.


Czas, jaki upływa od złożenia zamówienia do jego przygotowania, jest bardzo krótki, dlatego warto to zrobić jak najszybciej. Jeśli anulowanie nie jest już możliwe, radzimy odebrać go, a następnie poprosić o jego zwrot.  

Otrzymałem wadliwy produkt, jak mogę go wymienić?

Przed złożeniem wniosku o wymianę wobec wady fabrycznej radzimy zapoznać się z sekcją „Gwarancje”.

Aby dokonać wymiany wadliwego produktu, należy wykonać następujące czynności:

 • Zaloguj się na https://www.futbolemotion.com.
 • Kliknij „Wyświetl mój profil”
 • W sekcji Moje Zamówienia w lewym menu na swoim koncie użytkownika kliknij przycisk wymiany lub zwrotu odpowiedniego zamówienia. Po kliknięciu zobaczysz informacje o zamówieniu.
 • Kliknij link do wadliwego produktu i postępuj zgodnie z instrukcjami, które zostaną wskazane, aby złożyć wniosek

Jak mogę otrzymać zwrot pieniędzy?

Zwrócimy kwotę w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych od złożenia wniosku o zwrot, w tym, w stosownych przypadkach, koszty dostawy. O ile użytkownik wyraźnie nie poinformuje nas o tym w momencie żądania zwrotu, zwrot zostanie dokonany w tej samej formie płatności, której użył przy zakupie, tj:
 • Jeśli zapłaciłeś kartą kredytową, otrzymasz zwrot na konto powiązane z tą kartą, które możesz sprawdzić na jej wyciągu. Data rozliczenia płatności zależy od banku użytkownika.
 • W przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayPal zwrot zostanie dokonany na konto PayPal.
 • W przypadku płatności za pobraniem lub przelewem bankowym należy podać nam numer konta, abyśmy mogli dokonać wpłaty na konto.
Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące zwrotu, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, który Ci pomoże.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Użytkownik ma 30 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Po zażądaniu zwrotu masz maksymalnie 14 dni kalendarzowych na zwrot i otrzymanie zwrotu pieniędzy.

W żadnym wypadku nie można skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w odniesieniu do:

a) Umów o świadczenie usług po całkowitym wykonaniu usługi, jeżeli świadczenie zostało rozpoczęte, za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta i przy przyjęciu do wiadomości, że prawo do odstąpienia od umowy zostanie utracone po całkowitym wykonaniu umowy przez przedsiębiorcę.

b) Dostawa towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, których przedsiębiorca nie może kontrolować i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia.

c) Dostawa towarów wykonanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie dostosowanych do jego potrzeb.

d) Dostarczanie towarów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub utracić ważność.

e) Dostawa zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i zostały rozpieczętowane po dostawie.

f) Dostawa towarów, które po dostawie, zgodnie z ich charakterem, są nierozłącznie zmieszane z innymi przedmiotami.

g) Dostawa napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawarcia umowy sprzedaży, których dostawa może nastąpić dopiero po 30 dniach, a których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, których przedsiębiorca nie może kontrolować.

h) Umowy, w których konsument wyraźnie zażądał wizyty przedsiębiorcy w celu przeprowadzenia pilnych napraw lub konserwacji. Jeżeli przy okazji takiej wizyty przedsiębiorca świadczy usługi dodatkowe w stosunku do usług wyraźnie zamówionych przez konsumenta lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub naprawczych, prawo do odstąpienia od umowy ma zastosowanie do tych dodatkowych usług lub towarów.

i) Dostarczanie zapieczętowanych nagrań audio lub wideo lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, które zostały odpieczętowane po dostarczeniu.

j) Dostarczanie treści cyfrowych w formacie niematerialnym, gdy świadczenie już się rozpoczęło za wyraźną zgodą konsumenta i użytkownika, którzy przyznają, że w konsekwencji utracili prawo do odstąpienia od umowy.

k) Dostawa towarów, które po dostarczeniu były traktowane w sposób wykraczający poza to, co jest uważane za logiczne użycie w celu zweryfikowania ich normalnego użytkowania. W tym względzie na szczególną uwagę zasługują następujące kwestie:

k.1) W przypadku rękawic bramkarskich: manipulacja w celu sprawdzenia ich normalnego użytkowania pod względem rozmiaru i dopasowania nie będzie oznaczać żadnego treningu, meczu ani kontaktu z piłką.

k.2) W przypadku butów piłkarskich: manipulacja w celu sprawdzenia ich normalnego użytkowania pod względem rozmiaru i dopasowania nie oznacza żadnego treningu, meczu ani kontaktu z piłką. Zaleca się bardzo ostrożne przymierzanie w celu sprawdzenia rozmiaru i dopasowania poprzez chodzenie po powierzchni, która nie pozostawia śladów na podeszwie.