Wymiany i zwroty

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W każdym przypadku skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy nie będzie możliwe w przypadku:

a) Świadczenie usług, po całkowitym wykonaniu usługi, po rozpoczęciu wykonywania, za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta i użytkownika oraz przy ich oświadczeniu, że wiedzą, iż po wykonaniu umowy w pełni wykonane przez przedsiębiorcę, utraci prawo do odstąpienia od umowy.

b) Dostawa towarów lub świadczenie usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi pracodawca nie ma kontroli i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia.

c) Dostawa towarów wykonana według specyfikacji konsumenta i użytkownika lub wyraźnie spersonalizowana.

d) Dostawa towarów, które mogą się szybko zepsuć lub szybko wygasnąć (żywność, kwiaty, kosze z owocami...).

e) Dostawa zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę i które zostały naruszone po dostawie (bielizna).

f) Dostawa towarów, które po dostarczeniu iz uwzględnieniem ich charakteru zostały nierozłącznie zmieszane z innymi towarami.

g) Dostawa napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy podpisaniu umowy sprzedaży i których nie można dostarczyć w ciągu 30 dni, a których rzeczywista wartość zależy od wahań rynkowych, nad którymi przedsiębiorca nie ma wpływu.

h) Umowy, w których konsument i użytkownik wyraźnie poprosili pracodawcę o wizytę u niego w celu przeprowadzenia pilnych czynności naprawczych lub konserwacyjnych; jeżeli podczas tej wizyty przedsiębiorca świadczy dodatkowe usługi w stosunku do tych, których wyraźnie zażądał konsument, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania czynności konserwacyjnych lub naprawczych, prawo odstąpienia od umowy musi dotyczyć takich dodatkowych usług lub towarów.

i) Dostawa zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub wideo albo zapieczętowanych programów komputerowych, które zostały naruszone przez konsumenta i użytkownika po dostarczeniu.


JAK ZWRÓCIĆ PRODUKT?

Aby zwrócić produkt, należy wykonać następujące kroki:

 • Zaloguj się na https://pl.futbolemotion.com/pl
 • Kliknij na "Zobacz mój profil"
 • W sekcji "Moje zamówienia", w lewym menu swojego konta użytkownika, kliknij na odpowiedni przycisk wymiany lub zwrotu. Po kliknięciu zostaną wyświetlone informacje związane z danym zamówieniem.
 • Kliknij na link zwrotu i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokonać zwrotu produktu.
 • W celu dokonania wymiany na inny produkt, należy dokonać zwrotu, a następnie kupić wybrany produkt.

CZY MOGĘ ZWRÓCIĆ SPERSONALIZOWANY PRODUKT?

Kiedy produkt został już dostosowany do Twoich potrzeb, nie będziesz mógł go zwrócić, chyba że ma pewne wady produkcyjne i/lub związane z dostosowaniem. W takim przypadku należy wykonać kroki opisane w następnej sekcji.

Przed złożeniem wniosku o dostosowanie produktu, zalecamy upewnić się, że wybrany rozmiar jest właściwy.

Otrzymałem wadliwy produkt, jak mogę go wymienić?

Przed złożeniem wniosku o wymianę wobec wady fabrycznej radzimy zapoznać się z sekcją „Gwarancje”.

Aby dokonać wymiany wadliwego produktu, należy wykonać następujące czynności:

 • Zaloguj się na https://www.futbolemotion.com.
 • Kliknij „Wyświetl mój profil”
 • W sekcji Moje Zamówienia w lewym menu na swoim koncie użytkownika kliknij przycisk wymiany lub zwrotu odpowiedniego zamówienia. Po kliknięciu zobaczysz informacje o zamówieniu.
 • Kliknij link do wadliwego produktu i postępuj zgodnie z instrukcjami, które zostaną wskazane, aby złożyć wniosek

Jak mogę otrzymać zwrot pieniędzy?

Kiedy otrzymamy paczkę zwrotną, zwrócimy kwotę w ciągu maksymalnie 10 dni. Zwrot zostanie dokonany w tej samej formie płatności, której użyłeś przy Zakup, czyli:

 • Jeśli zapłaciłeś(-aś) kartą kredytową, otrzymasz zwrot pieniędzy na konto powiązane z tą kartą, które możesz sprawdzić na jej wyciągu. Termin rozliczenia płatności będzie zależał od Twojego banku.
 • Jeśli zapłaciłeś za pośrednictwem PayPal, zwrot pieniędzy zostanie dokonany na Twoje konto PayPal.
 • Jeśli zapłaciłeś(-aś) za pobraniem lub przelewem bankowym, musisz podać nam numer konta, abyśmy mogli dokonać wpłaty na konto.
Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące zwrotu, skontaktuj się z naszym Biurem Usługa Klienta.