Obowiązki użytkownika

Użytkownik i/lub klient zobowiązuje się do podania prawdziwych informacji dotyczących danych wymaganych zarówno w formularzu rejestracyjnym użytkownika, jak i w umowie kupna oraz do stałej aktualizacji tych danych. Rejestracja tych informacji jest obowiązkowa, a podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych uniemożliwi Fútbol Emotion pomyślną realizację wszelkich złożonych zamówień. Ponadto klient zobowiązuje się do ochrony swojego osobistego hasła dostępu do strony internetowej w sposób jak najbardziej dyskretny i staranny.

Użytkownik strony internetowej, aby móc korzystać z określonych funkcji (dostęp do forum, czatów, blogów i komentarzy, dostęp do specjalnych zniżek, proces rezerwacji) musi się zarejestrować i utworzyć konto klienta, które będzie potwierdzone osobistym, prywatnym hasłem. W tym celu użytkownik musi dobrowolnie i świadomie podać dane osobowe wymagane w formularzu rejestracyjnym.

Właściciel witryny nie będzie odpowiedzialny za podanie przez użytkownika fałszywych informacji przy rejestracji w celu skorzystania z różnych usług oferowanych na stronie ani za konsekwencje użycia fałszywych danych.

Ze względu na charakter strony, stworzonej z zamiarem umożliwiania kontaktu pomiędzy aktywnymi użytkownikami, dane użytkowników będą widoczne (zgodnie z osobistymi ustawieniami każdego użytkownika) dla pozostałych aktywnych członków strony internetowej.

Warunki dotyczące użytkownika i osobistego hasła

Użytkownik akceptuje następujące warunki:

Użytkownik wybierze swój adres e-mail jako nazwę użytkownika oraz hasło i będzie z nich korzystał w sposób osobisty i właściwy, zobowiązując się do nieudostępniania ich osobom trzecim oraz do informowania Porteromania S.L. o ich utracie lub kradzieży lub o dostępie osób trzecich nieupoważnionych, abyśmy mogli przystąpić do natychmiastowego zablokowania konta.

Słowa, które mogą być uznane za wprowadzające w błąd, obraźliwe, nielegalne lub niemoralne, nie mogą być używane jako nazwa użytkownika.

Porteromania S.L. zastrzega sobie prawo do określenia warunków stworzenia hasła w zakresie minimalnej ilości znaków, rodzajów znaków, ilości dozwolonych błędnych prób dostępu, blokowania i odzyskiwania użytkowników i haseł, a także czasu odzyskiwania lub wygasania hasła w przypadku braku aktywności użytkownika. Porteromania S.L. zastrzega sobie prawo do narzucania warunków użytkownikom, odnośnie danych osobowych i technicznych środków rozliczeń. To samo dotyczy próśb o modyfikację i zrezygnowanie z usługi. Porteromania S.L. zastrzega sobie prawo do zablokowania kont użytkowników w przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków.